marți, 25 noiembrie 2014

Jocurile, dansurile sunt prăznuiri drăceşti şi sataniceşti

                                                                                 
Din cartea părintelui Nicodim Măndiţă - Vămile Văzduhului - despre jocuri

Jocurile şi cîntecele curveşti sunt lucrări, slujbe idolatre, drăceşti, infernale. Aşa ne adeveresc Sfintele Scripturi, Sfintele Soboare Apostolice, ecumenice, locale, Istoria Bisericească, Vieţile Sfinţilor, Cazania, Proloagele, Sfintele Pravili.
" Nimeni nu poate sluji la doi domni - zice Mântuitorul - adică şi lui Dumnezeu şi lui Mamona... Cel ce nu este cu Mine împoriva Mea este, şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte " (Mt. 6, 24; 12, 30).
"În cetatea (Biserica Triumfătoare din ceruri) Domnului, nu va intra nimic pângărit, şi nimic care e dedat cu spurcăciune şi minciună, ci numai cei scrişi în cartea Vieţii Mielului... Afară câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi toţi care lucrează şi iubesc minciuna" (Apocalipsa 21, 27; 22, 15)
Nota: Inchinarea la idoli este închinarea la păcat, în orice formă s-ar săvârşi acel păcat: şi precizez că şi un gînd răutăcios, este închinare la idoli. Ţinerea minte a răului, este o închinare nu la idoli ci la satana însuşi.

În Vieţile Sfinţilor, în Sfintele Pravile, Cazaniile Bisericii ...ni se spune clar că: jocurile pe la cîrciumi, de prin case particulare sau publice sunt lucrări idolatre, drăceşti, satanice; iar cumetriile, nunţile, patroanele şi sărbătorile cu muzicanţi lumeşti, cîntece curveşti şi jocuri sau horă, sunt prăznuiri drăceşti care scot din Biserica lui Hristos şi din Împărăţia lui Dumnezeu pe creştinii şi creştinele care joacă ori participă, sau privesc acolo. (Cazania 23 aprilie, Mt. 7, 26-27; 8, 12)
Aşa de pildă: ni se povesteşte că diavolii jucau, chiuiau, băteau în palme şi fluierau în preajma Sfântului Antonie care se ruga şi cânta lui Dumnezeu, după care ei au început a plânge şi a se tângui, obosiţi cu totul. (Vieţile Sfinţilor - 17 ianuarie o.c. p. 743)
Diavolii pun hăţuri celor ce joacă şi fac glume. Majoritatea creştinilor şi clericilor după ieşirea din slujba Bisericii, se târăsc de draci la jocuri; iar banii daţi la muzicanţi sunt nişte jertfe date diavolului. (Vieţile Sfinţilor - 23 decembrie o.c. pp 1193-4)

Diavolii au venit la Cuviosul Teodosie cu muzici, fluiere şi chiuituri ...(Vieţile Sfintţilor - 3 mai o.c. p 231)

Sfântul Simeon vede în vedenie pe satana stând pe scaun şi diavoli mulţi în jurul lui, cu podoabe de înşelăciune, în sunete de trîmbiţe, fluiere, cimpoaie şi alte felurite instrumente muzicale şi felurite curse ale păcatelor. (Vieţile Sfinţilor - 24 mai o.c. pp 1120 -1)
Sfântul Mucenic Filimon, comediantul, făcându-se creştin, cu rugăciunea a pogorât foc din cer şi a ars toate intrumentele cu care făcea comediile provocatoare de râs, haz şi veselii păcătoase. (Vieţile Sfinţilor - 14 decembrie o.c. pp. 1193 - 4)

Sfântul Sinod al VII-lea prin canonul 22 hotărăşte că : " Pe la mese, nunţi (creştinii mireni) toate să le facă spre slava lui Dumnezeu; iar meşteşugirile muiereşti şi sataniceşti cântece, prin răsfrângeri curveşti de jocuri, ori prin răcnete, chiote ...căci asupra celor ce fac acelea, vine proorocescul blestem care zice: " Vai celor ce cu alăută şi cu cântări beau vinul; iar la lucrurile, Domnului nu se uită, şi la lucrurile mâinilor Lui nu gândesc" (Isaia 5, 12)
Canonul 54 al sinodului din Laodiceea: " La nunţile unde vor fi muzicanţi şi jocuri să nu meargă, şi de la cei ce vor aduce acelea, să fugă."
Cazania Bisericii la sărbătoarea tuturor Sfinţilor, zice: " Jocurile sunt drăceşti"
La 1 septembrie: " Jocurile se fac spre necinstea lui Dumnezeu"
La 14 octombrie: " Primii creştinii n-au serbat cu jocuri ...care sunt lucruri drăceşti"
La 25 decembrie: " Să serbăm nu cu praznice păgîneşti, cu jocuri, beţii ..."
La 23 aprilie: " Cuvintele deşarte, jocurile şi cîntecele lumeşti, sunt lucruri drăceşti, şi cei ce le vor face, parte cu Hristos nu vor avea "

Jocurile, chiuiturile, cîntecele lumeşti, înjurăturile de cele sfinte, drăcuielile, sudalmele ...sunt rămăşiţe idolatre care despoaie pe creştini de Hristos şi-i umple de duh demonicesc.

" Unde sunt sfintele cărţi - zice Sfântul Efrem Sirul - şi citirile, acolo este veselie a drepţilor şi mîntuire a auzitorilor; iar unde sunt alăute şi hore, acolo e întunecare a bărbaţilor şi a femeilor şi praznicul diavolului..."

Aceasta o arată şi Sfântul Ioan Gură de Aur, zicând: " Unde sunt jocuri, acolo diavolul sare în mijloc, şi casa în care se fac jocuri, e locaşul dracilor."

Eu - strigă cu tărie Sfântul Ioan Gură de Aur - îndrăznind, dau pe faţă că: unde sunt dansuri şi jocuri acolo şi diavolul e prezent şi curvia nu face numai oameni înverşunaţi, ci şi ucigători de nevinovaţi... " (OM. 14 la Mt. ; I Cor 10, 7)

Purtătorul de Dumnezeu Ignatie (Teoforul) în epistola către Magnesieni, zice: " Fiecare din noi să serbeze duhovniceşte cu cugetarea Legii Sfinte, bucurându-se nu în odihna trupului, nu în jocuri şi în plesnete ca cei fără de minte".

Notă: Ignatie Teoforul este copilul pe care Mântuitorul Hristos l-a dat exemplu multimilor când a vorbit despre curăţia copiilor, cum că numai ca aceia să fie sufletele celor ce vor să se mîntuiască.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu